Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 5 years ago • 5,404 viewed


BAB 1 SOSIOLOGI SUKAN

1.1 PENGENALAN SOSIOLOGI

A) DEFINISI

-SOSIOLOGI ADALAH KAJIAN SAINTIFIK YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK SOSIOL DAN BUDAYA INDIVIDU DALAM KOMUNITI DAN
MASYARAKAT.SOSIOLOGI ADALAH BIDANG SAINTIFIK YANG MENJELAS DAN MENERANGKAN BERKAITAN ORGANISASI SOSIAL MANUSIA .

B ) KONSEP ASAS KESUKANAN

  1. MAIN
  2. PERMAINAN
  3. SUKAN
1. MAIN
- INDIVIDU BERMAIN SECARA SEDAR DAN SUKARELA
-TIDAK MEMPUNYAI PERATURAN TERTENTU
- BUKAN KERJA HARIAN INDIVIDU YANG TERLIBAT
-TIDAK MEMPUNYAI HAD MASA SERTA RUANG UNTUK MENYEKAT MEREKA
- HASILNYA BUKAN BERBENTUK MATERIAL ATAU KEBENDAAN

2. PERMAINAN
- INDIVIDU YANG MENYERTAI PERMAINAN KERANA ADA MATLAMAT TERTENTU SEPERTI PRESTEJ , STATUS ATAU PENGIKTIRAFAN TERTENTU
- MEMPUNYAI UNSUR ORGANISASI DAN PERTANDINGAN
- MEMPUNYAI STRUKTUR TERTENTU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG FORMAL ATAU TIDAK FORMAL .
- KHUSUS KEPADA SESUATU BUDAYA SUKAN YANG DISERTAI OLEH INDIVIDU TERSEBUT

3) SUKAN
- TERSUSUN DARI SEGI STRUKTUR ORGANISASINYA
- MEMPUNYAI UNSUR PERTANDINGAN UNTUK MENGHASILKAN PEMENANG
- MEMERLUKAN KEMAHIRAN PERANCANGAN , KEMAHIRAN MOTOR @ LAKUAN MOTOR STRATEGI DAN NASIB YANG TAK TENTU .
- MELIHAT KEUPAYAAN FIZIKAL YANG TINGGI DAN MENTAL YANG TINGGI BAGI ATLET YANG MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM ACARA SUKAN YANG DISERTAI MEREKA

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved