Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 13 years ago • 3,236 viewedSoalan
Apakah hukum membaca doa beramai-ramai selepas solat?
Jawapan
Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Hakim dengan kiteria Imam Muslim,"Tidak berkumpul sesebuah kaum, sebahagian dari mereka berdoa dan sebahagian yang lain meng-amin-kan, kecuali Allah akan mustajabkan doa mereka."
Walaupun hadis ini tidak memberitahu secara terang berdoa selepas solat, akan tetapi oleh kerana tidak ada hadis yang melarang berdoa beramai-ramai selepas solat maka hadis diatas digunakan untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut tidaklah haram. Akan tetapi oleh kerana para sahabat tidak berbuat demikian maka mengikut Imam Malik perbuatan tersebut adalah makruh sahaja tetapi tidak haram.
Wallahu 'alam.

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved